Her Türk Asker Doğar Türk Bayrağı Tüzüğü Ve Türk Bayrağı Kanunu

'Her Türk Asker Doğar' forumunda Aze tarafından 12 Ocak 2017 tarihinde açılan konu

 1. Aze

  Aze

  Mesaj:
  4,945
  Medya Galerisi:
  119
  Albümler:
  7
  Alınan Beğeniler:
  631
  Ödül Puanları:
  113
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Orda bir yerde
  Türk Bayrağı Tüzüğü Ve Türk Bayrağı Kanunu

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25.1.1985 No : 85/9034


  Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.9.1983 No : 2893


  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 17.3.1985 No : 18697


  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi: 24S. 2095  BİRİNCİ BÖLÜM  Kapsam ve Deyimler  Kapsam  Madde 1 -(Değişik:22/2/2001-2001/2130 K.)


  Bu Tüzük; Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartlarını bayrağın hangi kumaşlardan yapılacağını hangi kapalı yerlere konulacağını nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağını kamu kurum ve kuruluşlarında ve bunlar dışındaki erlerde ne zaman ve nasıl çekileceğini nasıl katlanacağını Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanlarını Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törenlere dair hususları kimlerin tabutlarına bayrak örtülebileceğini ulusal geleneklere göre Bayrağın diğer kullanılma şekli ve yerleri ile Türk Bayrağı Kanununun uygulanmasına dair diğer esasları kapsar.  Deyimler  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen deyimlerden :


  A) Bayrak Türk Bayrağı


  B) Uçkurluk Bayrağın ipin geçeceği beyaz kumaştan Bayrak enince yapılmış bölümü


  C) Uçum kenarı Bayrağın uçkurluk karşısına gelen kenarı


  D) Üst kenar çekildiği zaman Bayrağın üste gelen kenarı


  E) Alt kenar çekildiği zaman Bayrağın alta gelen kenarı


  F) Uçkurluk dış kenarı uçkurluğun direğe gelen kenarı


  G) Uçkurluk iç kenarı uçkurluğun kumaşa dikilen kenarı


  H) En Bayrağın üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık


  İ) Boy uçkurluk dış kenarıyla uçum kenarı arasındaki uzaklık


  J) Bayrak merkezi Bayrak dikdörtgeninin köşegenlerinin kesiştiği nokta


  K) Bayrak ekseni Bayrak merkezinden üst ve alt kenarlara paralel olarak geçtiği farzedilen çizgi


  anlamına gelir.
  İKİNCİ BÖLÜM  Bayrağın Kumaşı Standartları ve Direği


  Bayrağın kumaşı  Madde 3 - (Değişik: 17/7/1995 - 95/7075 K.)


  A) Bayrak 4 üncü maddede belirtilen standartlarda al zemin üzerine beyaz


  ay yıldız konmak suretiyle aşağıda gösterilen kumaşlardan yapılır.


  1- % 100 naylon


  2- % 100 poliyester


  3- % 50 ipek + % 50 yün


  4- % 50 ipek + % 50 naylon veya poliyester


  3 ve 4 numaralarda belirtilen kumaşlardan yapılan bayraklar özel hallere


  münhasırdır.


  B) Al ve beyaz renklerin kodları aşağıda gösterilmiştir.


  1) Al rengin koordinatları;


  Parlaklık (aydınlık) = 275


  Kırmızılık-yeşillik = 448


  Sarılık-mavilik = 156


  olarak alınır ve en çok 3 NBS renk farkı kabul edilir.


  2) Ay yıldızın beyazlığı 460 nanometre dalga boyundaki yansıma yüzdesinin


  iki katıyla 620 nanometre dalga boyundaki yansıma yüzdesinin farkı ipek ve sentetik karışımı kumaşlarda en az % 15 diğerlerinde en az % 60 olmalıdır.


  Bayrağın yapımında kullanılacak kumaş ve maddelerle ilgili ayrıntılar mecbu-


  ri Türk Standardında gösterilir.


  Bayrak üreten işletmeler T.S.E. belgesi almak zorundadır.  Bayrağın standartları  Madde 4 - Bayrak aşağıda gösterilen standartlara göre yapılır : (Ek:1)


  A) Bayrağın boyu eninin bir buçuk katıdır


  B) Ay ve yıldızın meydana getirilmesi için çizilen çemberlerin merkezleri


  eksen üzerinde bulunur.


  C) Ay iç ve dış çemberlerinin birbirini kesmesinden meydana gelir


  D) Ayın dış çemberinin çapı Bayrak eninin yarısına eşittir merkeziuç-


  kurluğun iç kenarından Bayrak eninin yarısına eşit uzaklıktadır


  E) Ayın iç çemberinin çapı Bayrak eninin onda dördüne eşittir merkezi


  dış çember merkezinden uçum yönüne doğru Bayrak eninin 00625 katı uzaklıktadır


  F) Ayın ağzı uçum yönüne bakar


  G) Yıldız çapı Bayrak eninin dörtte birine eşit olan ve beş eşit parçaya


  bölündüğü farzedilen bir çemberin bölüşme noktaları birer atlanarak meydana


  getirilir yıldızın uçlarından biri Bayrak ekseniyle ayın iki ucundan geçtiği


  farzedilen çizginin kesiştikleri nokta üzerindedir bu noktaya iç çemberin ek-


  seni kestiği nokta arasındaki uzaklık Bayrak eninin üçte birine eşittir


  H) Uçkurluğun genişliği Bayrak eninin otuzda biridir.  Bayrağın ebadı  Madde 5 - Bayrağın eni 50 santimetre veya katlarıdır.


  Eni 750 santimetreye kadar olan Bayrakların standartları Tüzüğe ekli çizelgede gösterilmiştir.(Ek: 2)


  Binek taşıtlarına çekilecek Bayrağın ebadı 20230 santimetredir.


  Bayrağın büyüklüğü çekileceği binaların ve deniz taşıtlarının büyüklüğüyle


  mütenasip olacaktır. Şiddetli rüzgarlı ve yağmurlu günlerde daha küçük ebatta


  Bayrak çekilebilir.  Bayrak direği  Madde 6 - Bayrakağaç veya madenden yapılmış yuvarlak bir direğe çekilir.


  Direğin üst ucunda içinde Bayrak ipinin geçmesine yarayan bir makara olan yassı yuvarlak ve direğin kalınlığıyla orantılı bir tepelik bulunur. (Ek: 3)


  Direk çekilecek Bayrak eninin en az iki katı boyunda ve en sert havalarda


  kırılmayacak ve bükülmeyecek sağlamlıkta olacaktır.


  Yere dikilecek direğin yüksekliği en az üç metre olacak ve Bayrak uçum alt


  ucunun yere sürünmesine imkan vermeyecektir.


  Ağaçtan yapılmış direkler kendi renginde cilalı veya beyaz yahut cevizi


  renkte boyalı madenden yapılmış direkler beyaz yahut bronz renkte veya ağaç rengine boyalı yahut galvanize edilmiş olacaktır.


  (Ek:22/2/2001-2001/2130 K.) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik


  Komutanlığı bağlısı kıt`a karargah ve kurumlar ile denizcilikle ilgili kamu kuruluş-


  larındaki Bayrak direkleri gemi direği şeklinde olabilir.


  (EK:22/2/2001-2001/2130 K.) Standartlara uygun Bayrak direğinin bulunmadığı durumlarda ve açık havada yapılan izci gençlik kampı gibi etkinliklerde Bayrak saygıda kusur oluşturulmayacak bir biçimde mevcut malzemeden yararlanılarak yüksek bir yere çekilebilir.  Bayrak direğinin konulması  Madde 7 - Bayrak direğinin nerelere ve nasıl konulacağı ve Bayrağın bunlara


  nasıl çekileceği aşağıda gösterilmiştir:


  A - Binalarda en yüksek yere veya binanın ön yüzünün veya bu yüzdeki balkonun yahut benzer çıkıntılı yerin tam ortasına dikey olarak konulacak direğe bu mümkün değilse alt ucu yoldan geçenlere dokunmayacak yükseklikte ön yüzün ortasına veya binanın en gösterişli yerine bina yüzüyle direk arasında en çok 45 derecelik açı yapacak şekilde eğik olarak konulacak direğe bu da mümkün değilse binanın giriş önünde veya tören alanında 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına uygun olarak yapılmıs direğe


  B - Deniz araçlarının limanda varsa arka direklerine seyirde denizcilikteki usullere göre Bayrak çekilmesi gereken direklerine bağlı gize veya direğe yelkenli gemilerin randa yelkeninin çördek yakalarına


  C - Binek taşıtlarında sağ ön tarafa dikey olarak konulacak küçük direğe.
  Türk Bayrağı Hakkında Herşey  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  Bayrağın Çekilmesine ve İndirilmesine Dair Esaslar


  Çekilme ve indirilme (1)  Madde 8 - (22/2/2001-2001/2130 K.)


  Bayrağın çekilmesi ve indirilmesine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.


  A) Sürekli çekili kaldığı yerlerde Bayrak bakım onarım ve yenisiyle değiştirilmesi


  için sabah veya akşam alacakaranlık zamanında törensiz olarak indirilir ve çekilir.


  B) Her gün Bayrak çekilen yerlerde Bayrak saat 8.00`de günün bu saatte


  ağarmadığı hallerde ise gün ağardığında çekilir ve gün batımında indirilir.


  C) Milli Bayram genel tatil ve hafta tatilinde Bayrak çekilen yerlerde Bayrak tatilin


  başlama saatinde günün bu saatten evvel kararması halinde ise gün batımında çekilir


  tatil süresince çekili kalır ve tatil sonunda gün batımında indirilir.


  D) Bayrak çeşitli nedenlerle değiştirilmesi gerekli durumlar ile yırtılmasına ipin veya makaranın kopmasına sebep olabilecek rüzgar fırtına ve benzeri durumlarda geçici


  olarak indirilebilir.


  ----------------------------------


  (1) Bu madde başlığı; "Çekilme ve indirilme zamanı" iken 22/2/2001 tarihli ve


  2001/2130 sayılı Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


  Sürekli Bayrak çekilecek yerler  Madde 9 -(Değişik:22/2/2001-2001/2130 K.)


  Bayrağın sürekli çekili kalacağı kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir :


  A) Cumhurbaşkanlığı


  B) Türkiye Büyük Millet Meclisi


  C) Anıtkabir


  D) Hükümet Konakları


  E) Polis jandarma hudut ve gümrük muhafaza karakolları ile hudut kapıları


  F) Bağımsız takım ve bölükler ile daha üst askeri birlik veya karargahlar


  G) Eğitim ve öğretim kurumları


  H) Köy ve mahalle muhtarlıkları


  İ) Yukarıda gösterilenler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları


  J) Kamu Kurum ve kuruluşlarına ait fabrika ve işletmeler.


  Her gün Bayrak çekilecek yerler  Madde 10 -(Değişik:22/2/2001-2001/2130 K.)


  Seyir halinde bulunan gemilerle demirli şamandırada rıhtımda bağlı gemiler ve


  diğer deniz araçlarında her gün Bayrak çekilir.


  Seyir halinde bulunan gemiler Bayraklarını geceleri de çekili bırakabilirler.


  Milli Bayram genel tatil ve hafta tatilinde Bayrak çekilecek yerler  Madde 11 -(Değişik:22/2/2001-2001/2130 K.)


  Milli Bayram genel tatil ve hafta tatili günlerinde Bayrak çekilecek yerler aşağıda


  gösterilmiştir:


  A) Tören düzenlenen alanlar ile yönetmelik veya yönergelerde belirlenen tören alanları


  B) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları


  C) Siyasi parti merkez il ve ilçe teşkilatları


  D) Fabrikalar


  E) İşletmeler.  Müsaade ile Bayrak çekilmesi veya konulması  Madde 12 - 11 inci maddede sayılan günler kurtuluş ve Atatürk`ü anma günle-


  ri dışında Bayrak çekilmesi veya konulması mahalli mülki amirinin müsaadesine


  bağlıdır.


  Ancak milli spor karşılaşmalarında ve milli gelenekler gerektiriyorsa tö-


  renlerde ve düğünlerde Bayrak kullanılabilir.  Yabancı ülkelerdeki resmi ve milli binalara Bayrak çekilmesi  Madde 13 - Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan resmi ve milli


  binalarına Bayrak çekilip indirilmesinde mahalli geleneklerle milletlerarası


  tatbikat gözönünde bulundurularak bu Tüzük hükümlerine uyulur.  Hava araçları  Madde 14 - Hava araçlarına Bayrak çekilmez. Sivil hava araçlarına yön düme-


  ninin her iki yanına boyayla al zemin üzerine Bayraktaki oranlara uygun beyaz


  renkte ay yıldız resmolunur.


  Kamu kurum ve kuruluşlarında Bayrak çekme esasları (1)  Madde 15 -(Değişik:22/2/2001-2001/2130 K)


  Kamu kurum ve kuruluşlarında Bayrak çekme aşağıdaki esaslara göre uygulanır:


  -------------------------


  (1)Bu madde başlığı; "Tek Bayrak çekilmesi" iken 22/2/2001 tarihli ve 2001/2130


  sayılı Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


  2868 - 1


  A) Aynı alanda birden çok binaya yerleşmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında


  tek Bayrak çekilir. Ayrı alanlarda birden çok binaya yerleşmiş kamu kurum ve


  kuruluşlarında ise her binaya Bayrak çekilir. Birden çok kamu kurum ve kuruluşunun


  bulunduğu bir binaya mülki idare amirinin belirlediği kurumca tek Bayrak çekilir.


  B) Bağımsız takım ve bölükler daha üst askeri birlik ve karargahlar ile tören yapma


  olanağı bulunan okul emniyet teşkilatı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Milli


  Bayram genel tatil ve hafta tatili başlangıcında ve bitiminde tören yapmak üzere ayrı bir


  Bayrak direği bulunur. Bu yerlerde tek bir Bayrak direği mevcut ise Bayrak tören


  zamanından uygun bir süre önce indirilir. Bayrağın törenle çekilmesinde ve


  indirilmesinde 22 nci madde hükümleri uygulanır.  Bayrağın yabancı devlet bayraklarıyla birlikte çekilmesi  Madde 16 - Milletlerarası toplantılarda fuarlarda ve yabancı turistlerin


  konakladıkları yerlerde yabancı devlet bayrakları ancak Bayrakla birlikte çe-


  kilebilir. Bu takdirde 12 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.


  Bu durumlarda Bayrak bina ön yüzüne göre sağdaki ilk direğe çekilir.


  Yabancı devlet bayraklarının ebadı Bayrak ebadından büyük direkleri Bayrak


  direğinden yüksek olamaz.


  Yabancıların karşılıklı olmak şartıyla uyruğunda bulundukları devletin


  bayrağını konut veya ticarethanelerine çekmelerinde birinci ikinci üçüncü


  fıkralar hükümleri uygulanır.


  İkiden çok yabancı devlet bayrağının Bayrakla birlikte çekilmesi halinde


  diğer devletlerin bayrakları Bayrağın soluna alfabetik sıraya göre çekilir.


  Yabancı diplomatik misyonlarda yukarıdaki hükümler uygulanmaz.  Konut ve işyerlerine Bayrak asılması  Madde 17 - İşyeri konut vb. özel yerlere Milli Bayramdaresmi bayramlarda


  kurtuluş ve Atatürk`ü anma günlerinde 7 nci maddenin A bendi hükümlerine bağlı


  olmaksızın Bayrak asılabilir.


  2868 - 2  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  Bayrağın Konulabileceği ve Örtülebileceği Yerler  Bayrak konulacak makam odaları  Madde 18 - Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaş-


  kanlığı Konseyi Üyeleri Başbakan Anayasa Mahkemesi Yargıtay ve Danıştay Baş-


  kanları bakanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayıştay Başkanı Yargıtay


  Cumhuriyet Başsavcısı Danıştay Başsavcısı Yargıtay ve Danıştay başkan vekil-


  leri ve daire başkanları Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Yüksek Seçim Kurulu


  Başkanı Sayıştay daire başkanları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Devlet


  Denetleme Kurulu Başkanı Atatürk Kültür Dil ve tarih Yüksek Kurumu Başkanı


  üniversite rektörleri müsteşarlar valiler büyükelçiler Yüksek Denetleme


  Kurulu Başkanı müsteşar yardımcıları genel müdürler ve bu düzeydeki başkanlık-


  lar bölge idare mahkemesi başkanları Cumhuriyet savcıları adalet komisyonu


  başkanları fakülte dekanlarıkaymakamlarbaşkonsoloslar bucak müdürleri bele-


  diye başkanları bölge başmüdürleri ve bölge müdürleriyle bakanlıkların il kuru-


  luşlarının başında bulunanların ve resmi hastane baştabiplerinin makam odalarına


  Bayrak konur.


  Türk Silahlı Kuvvetlerinde Bayrak konulacak birlik karargah kurum komutan


  ve amir odaları aşağıda gösterilmiştir :


  A) Tabur komutanları ve daha üst birlik komutanlarıyla komutan yardımcıları


  (yüzer birlikler hariç olmak üzere deniz ve havada eşiti)


  B) Yüksek Askeri Şüra Üyeleri


  C) Genelkurmay İkinci Başkanı


  D) Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve müsteşar yardımcıları


  E) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Yardımcısı


  F) Harp Akademileri Komutanı ve Yardımcısı Kuvvet Harp Akademileri komutan-


  ları Milli Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanı


  G) Okul komutanları ve yardımcıları


  H) Kurmay başkanları kurmay yar - başkanları ve erkan başkanları


  İ) Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmy Başkanlığı Kuvvet Komutanlıkları ve


  Jandarma Genel Komutanlığı karargahlarındaki başkan ve daire başkanları


  J) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı


  K) Yukarıda sayılanlar dışında birlik ve kurumlara komuta etmeyen karar-


  gahlarda görevli general ve amiraller


  L) General ve amiral kadrolarında görev yapan subaylar


  M) Askeri Yargıtay Başkanı İkinci Başkanı Başsavcısı daire başkanlarıyla


  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı başsavcısı ve daire başkanları


  N) Askeri hastane baştabipleri


  O) Askerlik daire ve şube başkanları


  P) Askeri savcılar ve askeri mahkeme kıdemli hakimleri.


  (Ek:3/4/1993 - 93/4295 K.) Emniyet teşkilatında Bayrak konulacak makam oda-


  ları aşağıda gösterilmiştir.


  A) Emniyet Genel Müdürü


  B) Polis Akademisi Başkanı


  C) İl Emniyet Müdürü


  D) Polis Koleji ve Polis Okulu Müdürleri.


  Bayrak tepesinde ay yıldız bulunan direğe çekili bulunur makam masasının


  sağ gerisinde uygun bir yere konur. Büyüklüğünün odanın büyüklüğüne uygun olma-


  sına ve uçlarının yerden en az 25 santimetre yukarıda bulunmasına itina gösteri-


  lir.  Bayrak çekilecek binek taşıtları  Madde 19 - Cumhurbaşkanının illerinde valilerin görevli bulundukları dış


  ülkelerde büyükelçilerin binek taşıtlarına tepesinde ay yıldız bulunan kromajlı


  küçük direklere Bayrak çekilir.


  Kaymakamların binek taşıtlarına Milli ve Resmi bayram günlerinde ve hudut


  görüşmelerinde Bayrak çekilir.


  Cumhurbaşkanının bulunduğu kortejde sıfatı ne olursa olsun kimsenin binek


  taşıtına Bayrak veya fors çekilemez.  Bayrak konulacak diğer yerler  Madde 20 - Atatürk köşelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı salo-


  nunda başkanlık divanının sağına ve soluna Bakanlar Kurulu toplantı salonunda


  Başbakanın oturduğu yerin sağ arkasına Anayasa Mahkemesi toplantı salonuna


  Yargıtay Danıştay Sayıştay genel kurulları ve Danıştay İdari İşler Kurulu sa-


  lonlarına Uyuşmazlık Mahkemesi toplantı salonuna bakanlıkların Yüksek Öğretim


  Kurulu ve yüksek öğretim kurumlarının ve valiliklerin toplantı brifing şeref


  salonlarıyla duruşma salonlarına Bayrak konur.


  Türk Silahlı Kuvvetlerinde hudut protokol odalarıyla aşağıda belirtilen bir-


  lik karargah ve kurumların toplantı brifing ve şeref salonlarına Bayrak konur:


  A) Tugay ve daha üst komutanlıklar (deniz ve havada eşiti)


  B) Yüksek Askeri Şüra


  C) Milli Savunma Bakanlığı


  D) Milli Güvenlik Kurulu


  E) Harp Akademileri Komutanlığı


  F) Okul komutanlıkları


  G) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı


  H) 800 yataklı askeri hastaneler.  Bayrak örtülebilecek yerler  Madde 21 - Bayrak açılış törenlerinde Atatürk heykellerine yemin törenle-


  rinde masalara örtülebilir.


  Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin şehitlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin


  sivil personel dışındaki mensuplarının bunların emeklilerinin 18 inci madde


  hükmüne göre makam odalarında Bayrak bulunan kamu görevlilerinin bu görevleri


  daha önce yapmış olanlarla aşağıda yazılı kimselerin cenaze törenlerinde tabut-


  larına Bayrak örtülebilir :


  A) Milletvekilleri ve milletvekilliği yapmış olanlar


  B) Temsilciler Meclisi Danışma Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyeliği yap-


  mış olanlar


  C) Milli Birlik Komitesi üyeliği yapmış olanlar


  D) Gaziler


  E) Yüksek yargı organları üyeleri ve emeklileri


  F) Sayıştay üyeleri ve emeklileri


  G) Hakim ve savcılarla emeklileri


  H) Yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri ve emeklileri


  İ) Atatürk Kültür Dil ve tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurul üyeleriyle bu gö-


  revi yapmış olanlar


  J) Devlet sanatçıları


  K) Devlet madalyası sahipleri


  L) Kızılay Türk Hava Kurumu genel başkanları ve bu görevi yapmış olanlar


  M) Emniyet mensupları ve emeklileri


  N) Dünya Olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış olmaları dolayısıyla


  2913 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış sporcular


  O) Resmi okul müdürleri


  P) Basın şeref kartı sahipleri


  R) İşçi ve İşveren sendikaları konfederasyon başkanları ve bu görevi yapmış


  olanlar


  S) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının en üst kuruluşunun baş-


  kanları ve bu görevi yapmış olanlar


  T) Bilimselsanatsal kültürel sportif ve sosyal alanlarda üstün hizmet


  verdiği mülki amirlerince kabul edilen diğer Türk vatandaşları


  Ancak Devlet aleyhine veya yüz kızartıcı mahiyette bir suç işlemekten hüküm


  giymiş olanların tabutlarına affedilmiş olsalar bile Bayrak örtülemez.  BEŞİNCİ BÖLÜM  Bayrak Töreni Bayrağa Saygı ve Yasaklar  Bayrak Töreni ve Bayrağın Katlanması  Bayrak töreni ve Bayrağın katlanması (1)  Madde 22 -Değişik:22/2/2001-2001/2130 K.)


  1) Bayrak aşağıda belirtilen şekilde törenle çekilir ve indirilir :


  A) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bayrak törenlerinde bir subay veya astsubay


  komutasında birliğin seviyesine uygun sayıda silahlı erlerden oluşan bir saygı kıt`ası


  Bayrağın çekileceği veya çekili bulunduğu direğiin karşısında veya yakınında varsa


  bando veya boru çalacak askerlerle birlikte cephe alır. Gerektiği kadar asker


  Bayrağın direğe çekiliş veya indirilişi için hazır bulunur ve çekilmesinden sonra veya


  indirilmesinden önce Bayrağı selamlar. Varsa bando İstiklal Marşını veya boru Bayrak


  marşını (DenizKuvvetleri Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığına mensup


  gemilerde bando yoksa silistre) çalmaya başladığı anda subay ve astsubaylar elle


  kıt`a tüfekle Bayrak çekilinceye veya indirilinceye kadar selam durur.


  B) Küçük deniz araçlarında tören serdümen tarafından yapılır.


  C) Emrinde polis jandarma gibi üniformalı personel bulunan kamu kurum ve


  kuruluşlarında ve bu personelin bulunduğu karakollarda tören bendindeki


  esaslara göre yapılır.


  D) Emrinde üniformalı özel güvenlik teşkilatı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında


  Bayrak bir güvenlik görevlisi tarafından çekilir ve indirilir. Güvenliği aksatmayacak


  şekilde yeterli sayıda personeli bulunan kuruluşlarda ise Bayrağı çeken ve indiren


  güvenlik görevlisiyle birlikte en az üç kişilik üniformalı personel şapkalı olarak Bayrağın


  çekilişi ve indirilişi sırasında Bayrağı selamlar.


  E) Emrinde üniformalı personel bulunmayan kurumlarla yabancı ülkelerdeki resmi


  ve milli binalardaki törenlerde Bayrağı çeken veya indiren kişi başı açık olarak


  bulunur çekilmesinden sonra veya indirilmesinden önce Bayrağı selamlar.


  F) (Değişik:28/5/2001-2001/2574 K.) Okullardaki Bayrak töreninde Bayrağı


  çeken veya indiren kişi çekilmesinden sonra veya indirilmesinden önce Bayrağı


  selamlar. Öğretmenler öğrenciler ve okuldaki diğer kamu görevlileri törene


  başları açık olarak saygı duruşu ile katılırlar. Varsa bando eşliğinde yoksa boru


  veya komutla İstiklal Marşı söylenir.


  G) Türk bandralı ticaret gemilerinde tören üç kişilik mürettebatla üniformalı olup


  olmadıklarına göre veya (E) bentlerinde küçük deniz araçlarında ise (E) bendinde


  belirtilen biçimde yapılır.


  H) Özel yerlerde ve konutlarda tören Bayrağı çekecek veya indirecek kişinin


  üniformalı olup olmadığına göre Bayrağı selamlaması suretiyle yapılır.


  2) Bayrak indirildikten veya 21 inci maddede belirtilen yerlere örtülme işleminden


  sonra aşağıdaki esaslara göre katlanır :


  A) Normal günlük kullanımda Bayrak önce eni yönünde tam ikiye sonra ay`ın üst


  kısmından tekrar tam ikiye katlanır. Beyaz renkli kısım içte kalacak şekilde uçum


  yönünden ve yıldızın uç kısmından başlayacak şekilde 1/3 oranında katlanır. Uçkur


  kısmı katlanmış olan bölümün içinde tam olarak yer alacak şekilde son katlama yapılır.


  Bu son durumda katlanmış Bayrağın her iki yüzünden de beyaz renkli ay ve yıldızın


  hiçbir kısmı görülmeyecektir. Normal günlük kullanımda Bayrağın katlama şekli


  Ek-5 de gösterilmiştir.


  ---------------------------


  (1)Bu madde başlığı; "Bayrak töreni" iken 22/2/2001 tarihli ve 2001/2130 sayılı


  Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


  B) Tabutlara eni 200 cm olan Bayrak örtülür. Tabutlara örtülen Bayrak önce yıldızın


  tam üst kısmından boydan eni yönünde arkaya doğru katlanır. Sonra yıldızın alt değme


  noktasından eni yönünde yine boydan arkaya doğru katlanır. Arta kalan fazlalık yine


  arka kısma doğru katlanır. Yıldızın uçkur kısmına yakın noktasından arkaya doğru


  katlanır. Yıldızın diğer değme noktasından arkaya doğru iki kez katlanarak yıldızın en


  üstte kalması sağlanır. Tabutlara örtülen Bayrağın katlanma şekli Ek-6 da gösteril-


  miştir.


  Şehit tabutuna örtülen Bayrak katlanmasından sonra şehit ailesine verilir.  Bayrağa saygı  Madde 23 - Bayrak çabuk çabuk çekilir ve yavaş yavaş indirilir.


  Bayrak çekilmeden önce veya indirildikten sonra özel bir saygıyla taşınır.


  Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gemilere girip çıkanlar direkte bulunan Bay-


  rağı yüzlerini dönerek selamlarlar.


  Bayrağın yarıya çekilmesi  Madde 24 - Bayrak 10 Kasımda Türkiye`de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış tem-


  silciliklerinde resmi ve milli binalarında yarıya çekilir.


  Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının


  görüşü alınarak Başbakanlıkça tesbit ve ilan edilir.


  (Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak yavaş yavaş yarıya indirilir.


  (Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak önce tepeye


  kadar çekilir sonra yarıya indirilir.


  Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki Bayrak hiç bir zaman Anıtkabir-


  deki Bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.


  Bayrak çekilmeyecek ve konulmayacak yerler  Madde 25 -(Değişik:22/2/2001-2001/2130 K.)


  Yıkık terkedilmiş yapımı tamamlanmamış binalara mutfak tavla ve benzeri yerlere


  çamur ve çöp dubası ile benzeri teknelere 19 uncu maddede belirtilen binek taşıtları


  dışındaki kara taşıtlarına Bayrak çekilmez ve konulmaz.  Yasaklar  Madde 26 - Bayrak yırtık sökük yamalı delik kirli soluk buruşuk ola-


  rak veya taşıdığı manevi değeri zedeleyecek biçimde kullanılamaz; 21 inci madde


  hükümleri dışında ne maksatla olursa olsun örtü olarak serilemez; oturulan


  veya ayakla basılan yerlere konulamaz; elbise ve üniforma olarak giyilemez. Bu


  yerlere masalara kürsülere vb. eşya üzerine Bayrağın şekli yapılamaz.


  Hiç bir siyasi parti kuruluş dernek vakıf tarafından amblem flama sem-


  bol ve benzerlerinin ön ve arka yüzünde Bayrak esas ve fon olarak kullanıla-


  maz.


  Bayrağa sözle yazıyla veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret


  edilemez saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz yakılamaz yere atıla-


  maz gerekli itina gösterilmeden kullanılamaz.  ALTINCI BÖLÜM  Özel Bayraklar  Özel bayraklar  Madde 27- Tanıtıcı bayraklar dışındaki özel bayraklar al zemin üzerine ay


  yıldız resmolunarak yapılır. Özel bayraklarla tanıtıcı bayrak aşağıda gösteril-


  miştir.


  A) Cumhurbaşkanlığı forsu


  B) Flandra


  C) Sembolik bayraklar


  D) Özel işaretli bayraklar


  1 - Kare bayraklar


  2 - Gidon bayraklar.


  3 - Eksiz bayraklar.


  E) Flamalar


  F) Tanıtıcı bayraklar.


  2872 - 1  Cumhurbaşkanlığı forsu  Madde 28-Cumhurbaşkanlığı forsu (Ek: 4) te gösterilen ölçülere uygun olarak


  yapılır. Forsun sol üst köşesinde yer alan güneş ve yıldızlar sarı renktedir.


  Cumhurbaşkanının ikametgahında ziyareti süresince bulunduğu yerde bayrak dire-


  ğine çekilir gece ve gündüz çekili kalır makam odasında çalışma masasının sol


  gerisine konur içinde bulunduğu arabanın sol önünde tepesinde ay yıldız bulu-


  nan kromajlı direğe çekilir.  Flandra  Madde 29- Flandra boyu eninin 18 katı olan bayraktır. Bu bayraklar savaş


  gemileriyle yardımcı gemilerde tanıtma işareti olmak üzere yalnız denizde


  kullanılır.  Sembolik bayraklar  Madde 30- Sembolik bayraklarküçültülerek kumaş veya başka maddeler üzerine


  yapılan bayraklardır.


  2872 - 2  Özel işaretli bayraklar  Madde 31 - Özel işaretli bayraklardan;


  1 - Kare bayraklar eni boyuna eşit olarak


  2 - Gidon bayraklar boyu eninin birbuçuk katı olan Bayrağın uçum yönünde


  eklenen ve kenarları Bayrak enine eşit olan karenin köşegenlerinin kesiştiği


  noktayla uçum kenarının iki ucu arasında kalan üçgenin oyulmasıyla


  3 - Eksiz bayraklar eni bir metre boyu üç metre olan bayrağa yüksekliği


  bir metre olan ikizkenar üçgen eklenmesiyle


  yapılır.  Flamalar  Madde 32 - Flamalar boyu eninin birbuçuk katı olan ve uçum yönünde birleşen


  kenarları birbirine eşit bulunan üçgen şeklindeki bayraklardır.  Tanıtıcı bayraklar  Madde 33 - Tanıtıcı bayraklar boyu eninin birbuçuk katı olan ve üzerlerine


  resmi ya da özel kurum ve kuruluşların tescil edilmiş amblemleri resmolunan bay-


  raklardır.  Özel bayrakların kullanılmasına dair diğer esaslar  Madde 34 - Sembolik bayraklar özel işaretli bayraklar ve flamalar milli ve


  resmi bayramlarda kurtuluş ve Atatürk`ü anma günlerinde yabancı devlet büyük-


  lerinin Ülkemize yapacakları ziyaretlerde kullanılır.


  Sembolik bayraklar ayrıca okulların süslenmesinde kullanılabileceği gibi


  birinci fıkrada sayılan günlerde temel atma ve açılış törenleri Devlet büyük-


  lerinin yapacakları Yurt gezileri vb. durumlarda tabii renkte veya kırmızı be-


  yaz renklere boyanmış yahut ucuna bayrak uzunluğunda kırmızı beyaz kurdele ve


  şeritler bağlanmış çubuklara takılarak elde taşınabilir; iplere tek tek veya


  dizi halinde takılarak veya doğrudan sarkıtılarak donanma amacıyla kullanılabi-


  lir.


  Sembolik bayrakların bu durumlar dışında kullanılmasımahalli mülki amirinin


  müsaadesine bağlıdır.


  Tanıtıcı bayraklar sadece ait oldukları kurum ve kuruluşların binaları


  önüne çekilebilir bunların düzenledikleri tören ve toplantılarda kullanılabi-


  lir. Ayrıca bunların üst görevlilerinin makam odalarında çalışma masalarının


  sol gerisine konulabilir. Bu bayrakların çekildiği direklerin tepesine ay yıldız


  konulamaz.


  Türkiye Kızılay Derneğinin tanıtıcı bayrağı sağlık kuruluşlarının direkle-


  rine çekilebilir.  Bayrağın tanıtıcı bayraklarla birlikte çekilmesi  Madde 35 - Tanıtıcı bayrak çeken kuruluşlarda en az iki direk bulunur. Bina


  ön yüzüne göre sağdaki direğe Bayrak soldaki direğe tanıtıcı bayrak çekilir.


  Bu durumlarda tanıtıcı bayrakların ebadı Bayrak ebadından büyük direkleri


  Bayrak direğinden yüksek olamaz.


  Bu gibi yerlere ancak Milli Bayram genel tatil hafta tatili kurtuluş


  ve Atatürk`ü anma günlerinde Bayrak çekilebilir.


  Üç direk bulunan yerlerde Bayrak ortadaki direğe üçten çok direk varsa


  bina ön yüzüne göre sağdaki direğe çekilir.


  Bu direklerin hepsine Bayrak çekilmesi halinde bayrakların ebadı eşit olma-


  lıdır.  YEDİNCİ BÖLÜM  Tescil ve Müsaade İşlemleri  Tescile yetkili makamlar  Madde 36 - Tanıtıcı bayraklar ve forslar şekil ölçü renk vb. özellikleri


  yönünden incelenip tescil edilmedikçe kullanılamaz.


  Tescile;


  A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olanlar için Genelkurmay Başkanlığı


  B) Eğitim kurumları spor kulüpleri izci ve yavrukurt kuruluşları vb. kuru-


  luşlara ait olanlar için Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı


  C) Bunlar dışında kalanlar için İçişleri Bakanlığı


  yetkilidir.


  Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olanlar dışında kalan tanıtıcı bayrakların


  tescil ve müsaade işlemlerinin nasıl yapılacağı ilgili bakanlıklar ve kuruluşla-


  rın görüşleri alınarak İçişleri ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca


  yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde gösterilir.


  1615 sayılı Gümrük Kanununun 163 üncü maddesinde yer alan gümrük bayrağı bu


  madde hükümlerinin dışındadır.  SEKİZİNCİ BÖLÜM  Çeşitli ve Son Hükümler  Donanma maksatlı süsler  Madde 37 - Donanma maksadıyla yapılan çeşitli renk ve şekildeki süsler bu


  Tüzük hükümlerine bağlı değildir.


  Eskimiş bayrakların yok edilmesi  Madde 38 - (Değişik: 22/10/1999 - 99/13554 K.) Eskimiş solmuş yırtılmış ve


  kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların yok edilme usul ve esaslarıİçişleri


  Bakanlığının koordinatörlüğünde Milli Savunma Dışişleri ve Maliye Bakanlıkla-


  rınca birlikte çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.


  Kanuna ve Tüzüğe aykırı fiillerin önlenmesi  Madde 39 - Türk Bayrağı Kanununa ve bu Tüzüğe aykırı fiiller yetkili makam-


  larca derhal önlenir.  Yürürlük  Madde 40 - 22/9/1983 günlü ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 2 3 6 ve


  9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu


  Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı gününde yürürlüğe girer.  Yürütme  Madde 41 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


  (25/1/1985 TARİHLİ VE 85/9034 SAYILI ANA TÜZÜĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:


  1) 17/7/1995 tarihli ve 95/7075 sayılı Tüzüğün geçici maddesi:


  Geçici Madde- Mevcut bayrakların kullanımlarına eskiyinceye kadar devam


  olunabilir.


  BU SAYFADA YERALAN "TÜRK BAYRAĞI" ŞEKLİ İÇİN TÜZÜKLER KÜLLİYATININ


  3.CİLT 2875 NUMARALI SAYFASINA VEYA 17.3.1985 TARİH VE 18697 NUMARALI


  SAYFASINA BAKINIZ.


  2876 Ek:2


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  2 NUMARALI ÇİZELGE


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  1. AYIN DIŞ ÇEM BERİNİN UÇKURLUĞA UZAKLIĞı M.cm.


  2. AYIN DIŞ ÇEMBERİN ÇAPI M.cm.


  3. AYIN DIŞ VE İÇ ÇEMBERLERİNİN MERKEZLERİ ARASINDAKİ UZAKLIK M.cm.


  4. AYIN İÇ ÇEMBERİNİN ÇAPI M.cm.


  5. YILDIZ ÇEMBERİNİN ÇAPI M.cm.


  6. UÇKURLUK GENİŞLİĞİ M.cm.


  EN BOY


  M. cm. M.cm. 1 2 3 4 5 6


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


  0.50 0.75 0.25 0.25 0.3 0.20 0.12.5 0.1.6


  0.75 1.12.5 0.37.5 0.37.5 0.4.6 0.30 0.18.7 0.2.5


  1.00 1.50 0.50 0.50 0.6.2 0.40 0.25 0.3.3


  1.50 2.25 0.75 0.75 0.9.3 0.60 0.37.5 0.5


  2.00 3.00 1.00 1.00 0.12.5 0.80 0.50 0.6.6


  2.50 3.75 1.25 1.25 0.15.6 1.00 0.62.5 0.8.3


  3.00 4.50 1.50 1.50 0.18.7 1.20 0.75 0.10


  3.50 5.25 1.75 1.75 0.21.8 1.40 0.87.5 0.11.6


  4.00 6.00 2.00 2.00 0.25 1.60 1.00 0.13.3


  4.50 6.75 2.25 2.25 0.28.1 1.80 1.12.5 0.15


  5.00 7.50 2.50 2.50 0.31.2 2.00 1.25 0.16.6


  5.50 8.25 2.75 2.75 0.34.3 2.20 1.37.5 0.18.3


  6.00 9.00 3.00 3.00 0.37.4 2.40 1.50 0.20


  6.50 9.75 3.25 3.25 0.40.5 2.60 1.62.5 0.21.6


  7.00 10.50 3.50 3.50 0.43.6 2.80 1.75 0.23.3


  7.50 11.25 3.75 3.75 0.46.7 3.00 1.87.5 0.25


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  1- Çizelgedeki sayılar aşağıdaki emsallere göre hesap edilmiştir :


  Ayın dış çemberinin uçkurluğa uzaklığı 1/2 Genişlik


  Ayın dış çemberinin çapı 1/2 "


  Ayın iç ve dış çemberlerinin merkezleri


  arasındaki uzaklık 0.0625 "


  Ayın iç çemberinin çapı 0.4 "


  2- Çizelgede öngörülenlerden daha büyük ve daha küçük bayrak yapıldığı


  takdirde bu oranlar gözönünde tutulacaktır.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  BU SAYFADA YERALAN "BAYRAK DİREĞİ TEPELİĞİ DETAYLARI" İÇİN 17.3.1985 TARİH


  VE 18697 SAYILI RESMİ GAZETEYE VEYA TÜZÜKLER KÜLLİYATININ 3.CİLT 2877 NUMARALI


  SAYFASINA BAKINIZ.


  BU SAYFADA YERALAN "CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNUN BÜYÜKLÜK NUMARASINA GÖRE


  ÖLÇÜLERİ" İÇİN 17.3.1985 TARİH VE 18697 NUMARALI RESMİ GAZETEYE VEYA TÜZÜKLER


  KÜLLİYATININ 3.CİLT 2878 NUMARALI SAYFASINA BAKINIZ.


  2878 - 1


  EK:5


  NOT: BU SAYFADA YER ALAN "NORMAL GÜNLÜK KULLANIMDA BAYRAĞIN


  KATLANMASI" İÇİN 6.4.2001 TARİH VE 24365 SAYILI RESMİ GAZETEYE


  VEYA TÜZÜKLER KÜLLİYATININ AYNI SAYFASINA BAKINIZ.


  2878 - 2


  EK:6


  NOT: BU SAYFADA YER ALAN "TABUTLARA ÖRTÜLEN BAYRAĞIN KATLANMASI"


  İÇİN 6.4.2001 TARİH VE 24365 SAYILI RESMİ GAZETEYE


  VEYA TÜZÜKLER KÜLLİYATININ AYNI SAYFASINA BAKINIZ.


  2878 - 3


  NOT: BU SAYFADA YER ALAN "TABUTLARA ÖRTÜLEN BAYRAĞIN KATLANMASI"


  İÇİN 6.4.2001 TARİH VE 24365 SAYILI RESMİ GAZETEYE


  VEYA TÜZÜKLER KÜLLİYATININ AYNI SAYFASINA BAKINIZ.


  2878 - 4


  2878 - 5


  25/1/1985 TARİH VE 85/9034 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI


  İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN


  TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü


  Yürürlüğe Koyan Kararnamenin


  Farklı Tarihte Yürürlüğe


  Tarihi Numarası Yürürlüğe Giren Giriş Tarihi  Maddeleri  ------------- ---------------- ------------- -------------  3/4/1993 93/4295 -- 2/5/1993


  2/3/1995 95/6649 -- 31/3/1995


  17/7/1995 95/7075 -- Yayımı tarihi


  olan 29/7/1995


  tarihinden


  3 ay sonra


  22/10/1999 99/13554 - 15/12/1999


  22/2/2001 2001/2130 6/4/2001


  28/5/2001 2001/2574 - 29/6/2001


  2878 - 6
   

Bu Sayfayı Paylaş